Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vreugdezaaiers

De Vreugdezaaiers zijn al sinds 1976 in India actief in de financiële adoptie ofwel sponsoring. Daarnaast verlenen ze ook steun aan ontwikkelingsprojecten ten voordele van kansarme kinderen in India.
Het doel van sponsoring bestaat erin de kansen op ontwikkeling van kinderen en jongeren in achtergestelde situaties te verhogen en zo te bouwen aan een betere toekomst. De nadruk bij de besteding van sponsorgelden ligt op educatie

Door een kind financieel te sponsoren, geeft u het niet alleen kansen op een betere toekomst, u geeft het ook de boodschap mee dat het waardevol is. Armoede omvat namelijk veel meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Armoede zorgt ervoor dat kinderen opgroeien met een negatief zelfbeeld en een gebrek aan een gezond gevoel van eigenwaarde. Kinderen in armoede missen hierdoor perspectief en groeien op tot volwassenen zonder hoop. Een sponsor uit een ver land die hen ondersteunt en toont dat er iemand om hen geeft, doet wonderen voor deze kinderen. Het leert hen dat ze er mogen zijn, dat ze waardevol zijn en het stimuleert hen om hun best te doen op school en zo te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Vreugdezaaiers vzw