Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Mount Carmel: jaar per jaar in woord en beeld

Mount Carmel: algemene inleiding

MCC behoort tot de congregatie van de Carmelitessen van de Heilige Theresia.

De orde is gesticht in 1886 door Eerwaarde Zuster Moeder Eliswa onder de geestelijke leiding van Rev. Fr. Leopold OCD, een Spaanse priester, in Koonammavu, een klein dorpje bij Ernakulam - Cochin in de provincie Kerala, Zuid - India.Het klooster zelf startte in het jaar 1920.

MCC bestaat eigenlijk uit drie delen:

1. Het klooster.

Momenteel zijn er 25 jonge en oudere Zusters actief. Eerw. Zuster Alfredina is de huidige overste. 7 zusters werken als leerkracht in de school. De anderen houden zich bezig met sociale activiteiten.

2. School en opvoeding.

Tegelijk met het klooster is er in 1920 ook een school gesticht, met een grote keuze aan studiemogelijkheden.

Vandaag de dag heeft de school een capaciteit om aan 3.000 kinderen les te geven in verschillende richtingen. De school heeft drie richtingen. Iedere leerjaar heeft 6 klassen. Daarnaast zijn de Scouts, Rode Kruis, Bulbuls en andere verenigingen actief. De atletiekclub is heel bloeiend en in 2008 won de school, op provenciaal niveau, een cultuurprijs. Ook won de schoolfanfare in 2008 de eerste prijs op districtsniveau.

De geestelijke roeping van de congratie is gebed, algemene en sociale ontwikkeling van de vrouw en ondersteuning in hun sociale activiteiten.

Naast de school en het weeshuis is er ook nog een tehuis voor bejaarden. Daarnaast is er ook een voorziening om arme jonge vrouwen arbeidskansen te geven. In de werkplaats wordt er zeep en vlechtwerk gemaakt. Zij krijgen ook de kans om een opleiding snit en naad te volgen.

3. Het Weeshuis.

De eerste steen is gelegd door de Aartsbisschop van het bisdom Verapoly op 18 december 1951. Tot op vandaag kregen 710 meisjes onderdak in het weeshuis. 200 van hen werden door de jaren heen geadopteerd door voornamelijk Belgische en Italiaanse gezinnen. Velen van hen hebben zelf al een eigen gezin. De opvoeding van de huidige - momenteel 80 kinderen in een capaciteit van 60 - wordt voornamelijk door financiële sponsors betaald. Indien nodig kunnen jongens tot 7 jaar hier opgevangen worden. Nadien worden zij doorgestuurd naar een jongensweeshuis en -school.

De 10 personeelsleden, werkzaam in de keuken.....zijn allemaal weesmeisjes die na hun opleiding verkozen hebben om hier te blijven en te werken.